• Hợp tác xã Nông nghiệp Quảng Thọ I, chuyên sản xuất trà rau má an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo cung ứng sản phẩm trà rau má phục vụ cho sức khoẻ mọi người. Cung cấp cách dịch vụ nông nghiệp cho người dân, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp và an toàn trong sản xuất.

 
+
Năm hoạt động
 
Lao động
 
Hộ dân
 
Diện tích đất sản xuất