• Tạo việc làm cho người dân
  Thường xuyên tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm nhằm tạo công ăn việc làm cho người dân.
 • Sản xuất theo chuẩn VietGap
  Việc sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap ở xã Quảng Thọ được triển khai thực hiện từ năm 2010, thời gian đầu có có một số ít hộ dân tham gia mô hình trên diện tích 1,6 ha. Sau 4 năm triển khai mô hình, hiệu quả đã mang lại như mong muốn. Được sự hỗ trợ của Chi cục chất lượng nông lâm sản - thủy sản tỉnh và các phòng ban cấp huyện, năm 2013, HTX sản xuất nông nghiệp Quảng Thọ 2 đã mở rộng diện tích trồng rau má an toàn theo tiêu chuẩn VietGap trên diện tích 30 ha. Đồng thời trong khuôn khổ của dự án triển khai cũng đã hỗ trợ và tư vấn để HTX sản xuất nông nghiệp Quảng Thọ 2 xây dựng nhà máy sơ chế trà rau má nhằm giải quyết đầu ra sản phẩm ...
 • Thu mua rau má cho người dân
  Trong việc sản xuất nông sản thì việc được mùa mất giá thường xuyên xảy ra làm cho công việc sản xuất của người dân mất ổn định. Nhận thấy được điều đó HTX Nông Nghiệp Quảng 2 cam kết thu mua rau má cho người dân, để người dân có thể yên tâm sản xuất. Điều này đã đạt được hiệu quả lớn, người dân tập trung vào việc sản xuất trên diện tích được quy hoạch và không phải lo đầu ra lo sợ việc được mùa mất giá như trước đây.
 • Cung cấp vật tư nông nghiệp
  Để hỗ trợ cho người dân trong công tác sản xuất nông nghiệp HTX NN Quảng Thọ 2 cung cấp dịch vụ vật tư nông nghiệp cho người dân. Dịch vụ cung cấp vật tư nông nghiệp cho người dân mua trước đến khi thu hoạch thì sẽ trả tiền cho HTX. Đảm bảo cho người dân đỡ chi phí phải bỏ ra trong công tác sản xuất nông nghiệp.