Cung cấp vật tư nông nghiệp
Để hỗ trợ cho người dân trong công tác sản xuất nông nghiệp HTX NN Quảng Thọ 2 cung cấp dịch vụ vật tư nông nghiệp cho người dân. Dịch vụ cung cấp vật tư nông nghiệp cho người dân mua trước đến khi thu hoạch thì sẽ trả tiền cho HTX. Đảm bảo cho người dân đỡ chi phí phải bỏ ra trong công tác sản xuất nông nghiệp.

HTX cung cấp đa dạng các vật tư nông nghiệp chất lượng cho người dấn sử dụng, đảm bảo việc sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap cũng như những tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp khác.

Với việc tìm những nhà cung cấp uy tín đảm bảo chất lượng sản phẩm cung cấp vật tư nông nghiệp cho người dân một cách đảm bảo. Với việc người dân áp dụng công tác sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap và những tiêu chuẩn rau an toàn nên yêu cầu vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng.
 


HTX Nông Nghệp Quảng Thọ 2 cung cấp thêm nhiều dịch vụ trong công tác sản xuất nông nghiệp cho người dân. Đáp ứng một cách tốt nhất cho người dân trong công tác sản xuất rau an toàn một cách bền vững. Hỗ trợ cho người dân không cần phải bỏ ra chi phí lớn trong công tác sản xuất mà sau khi thu hoạch mới trả tiền các dịch vụ sản xuất cho HTX

 In trang]
Các bài khác